'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Bekleme işlem zamanı aşıldı

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.ComponentModel.Win32Exception: Bekleme işlem zamanı aşıldı

Kaynak Hatası:

Satır 24:   {
Satır 25:     if (connection.State != ConnectionState.Open)
Satır 26:       connection.Open();
Satır 27:     return true;
Satır 28: 

Kaynak Dosya: c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs    Satır: 26

Yığın İzleme:

[Win32Exception (0x80004005): Bekleme işlem zamanı aşıldı]

[SqlException (0x80131904): Bağlantı Zaman Aşımı Doldu. Oturum açma öncesi el sıkışma bildirimini kullanmaya çalışırken zaman aşımı süresi doldu. Bunun nedeni oturum açma öncesi el sıkışmanın başarısız olması veya sunucunun zamanında yanıt verememesi olabilir. Bu sunucuya bağlanmaya çalışırken harcanan süre - [Oturum Açma Öncesi] başlatma=3; el sıkışma=14993; ]
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +347
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +78
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) +191
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +154
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +21
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) +90
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) +217
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +96
  DB_Connect.openConnection() in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:26
  DB_Connect.dataSource(String query, String[] parametre, String[] parametredeger) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:314
  DB_Connect.dropdownDoldurVoid(String query, String value, String text, DropDownList drp) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:551
  LisaContent.egitimMerkeziKategori(DropDownList drp, String ust) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\LisaContent.cs:124
  EgitimMerkeziAra.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\EgitimMerkeziAra.aspx.cs:22
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.2053.0