'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Cannot open database "betuls_ozelhocam" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot open database "betuls_ozelhocam" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'.

Kaynak Hatası:

Satır 24:   {
Satır 25:     if (connection.State != ConnectionState.Open)
Satır 26:       connection.Open();
Satır 27:     return true;
Satır 28: 

Kaynak Dosya: c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs    Satır: 26

Yığın İzleme:

[SqlException (0x80131904): Cannot open database "betuls_ozelhocam" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'.]
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +347
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +78
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) +191
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +154
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +21
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) +90
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) +217
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +96
  DB_Connect.openConnection() in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:26
  DB_Connect.dataSource(String query, String[] parametre, String[] parametredeger) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:314
  DB_Connect.dropdownDoldurVoid(String query, String value, String text, DropDownList drp) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:551
  LisaContent.ogretmenOgrenciKategori(DropDownList drp, String ust) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\LisaContent.cs:105
  OgrenciAra.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\OgrenciAra.aspx.cs:23
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.2053.0