'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Bekleme işlem zamanı aşıldı

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.ComponentModel.Win32Exception: Bekleme işlem zamanı aşıldı

Kaynak Hatası:

Satır 24:   {
Satır 25:     if (connection.State != ConnectionState.Open)
Satır 26:       connection.Open();
Satır 27:     return true;
Satır 28: 

Kaynak Dosya: c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs    Satır: 26

Yığın İzleme:

[Win32Exception (0x80004005): Bekleme işlem zamanı aşıldı]

[SqlException (0x80131904): Bağlantı Zaman Aşımı Doldu. Oturum açma sonrası aşamasında zaman aşımı süresi doldu. Bağlantı sunucunun oturum açma işlemini tamamlaması ve yanıt vermesi için beklerken veya birden fazla etkin bağlantı oluşturmaya çalışırken zaman aşımına uğramış olabilir. Bu sunucuya bağlanmaya çalışırken harcanan süre - [Oturum Açma Öncesi] başlatma=12259; el sıkışma=443; [Oturum Açma] başlatma=0; kimlik doğrulaması=0; [Oturum Açma Sonrası] tamamlandı=2011; ]
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +347
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +78
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) +191
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +154
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +21
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) +90
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) +217
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +96
  DB_Connect.openConnection() in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:26
  DB_Connect.dataSource(String query, String[] parametre, String[] parametredeger) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:314
  DB_Connect.dropdownDoldurVoid(String query, String value, String text, DropDownList drp) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:551
  LisaContent.ogretmenOgrenciKategori(DropDownList drp, String ust) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\LisaContent.cs:105
  OgrenciAra.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\OgrenciAra.aspx.cs:23
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.2053.0