'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

SHUTDOWN is in progress.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'.
Geçerli komutta önemli bir hata oluştu. Sonuçlar (varsa) atılacak.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Exception: SHUTDOWN is in progress.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'.
Geçerli komutta önemli bir hata oluştu. Sonuçlar (varsa) atılacak.

Kaynak Hatası:

Satır 419:    catch (SqlException hata)
Satır 420:    {
Satır 421:      throw new Exception(hata.Message);
Satır 422:    }
Satır 423:    finally

Kaynak Dosya: c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs    Satır: 421

Yığın İzleme:

[Exception: SHUTDOWN is in progress.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'.
Geçerli komutta önemli bir hata oluştu. Sonuçlar (varsa) atılacak.]
  DB_Connect.getirSatir(String sorgu, String[] parametreler, Object[] degerler) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:421
  Definitions.getTanim(String name) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\Definitions.cs:57
  LisaContent.seoKeywordTitle(String tanim_adi) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\LisaContent.cs:41
  OgretmenAra.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\OgretmenAra.aspx.cs:20
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.2053.0