'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

SHUTDOWN is in progress.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'. Only administrators may connect at this time.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Data.SqlClient.SqlException: SHUTDOWN is in progress.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'. Only administrators may connect at this time.

Kaynak Hatası:

Satır 24:   {
Satır 25:     if (connection.State != ConnectionState.Open)
Satır 26:       connection.Open();
Satır 27:     return true;
Satır 28: 

Kaynak Dosya: c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs    Satır: 26

Yığın İzleme:

[SqlException (0x80131904): SHUTDOWN is in progress.
Login failed for user 'betuls_ozelhoca2016'. Only administrators may connect at this time.]
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling) +821
  System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) +332
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) +38
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) +699
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) +89
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +426
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) +78
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) +191
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +154
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +21
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) +90
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) +217
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +96
  DB_Connect.openConnection() in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:26
  DB_Connect.getirSatir(String sorgu, String[] parametreler, Object[] degerler) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\DB_Connect.cs:401
  Definitions.getTanim(String name) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\Definitions.cs:57
  LisaContent.seoKeywordTitle(String tanim_adi) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\App_Code\LisaContent.cs:41
  OgretmenAra.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\vhosts\altairservice.ru\httpdocs\OgretmenAra.aspx.cs:20
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +59
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +678


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.2053.0